S'altre dia ...

eXTReMe Tracker
Bloc d'Antoni Reus, regidor de l'Ajuntament de Santa Margalida.
Portaveu dels Independents per Can Picafort, Santa Margalida i Son Serra.

El Parlament tramita una llei que restringeix les segregacions de municipis

areus | 03 Octubre, 2006 16:10

El parlament de les Illes Balears està tramitant el Projecte de Llei Municipal i de Règim local. Aquest projecte ve a ser un desenvolupament/adaptació de la legislació estatal de règim local a nivell autonòmic.

Una de les coses que desenvolupa és el procés de segregació de municipis. Aquest procés està recollit al RD 1690/1986, i imposa com a condició (article 3):

La creación de nuevos municipios sólo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados y siempre que los municipios resultantes cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.

El projecte de llei (veure publicació al butlletí del parlament)que està tramitant el parlament balear imposa més restriccions al seu article 13, que diu així:

Article 13

Creació d'un nou municipi

Només es pot crear un nou municipi per segregació d'un altre quan concorrin tots els requisits següents:

a) Que es tracti de nuclis de població territorialment diferenciats, i que hi hagi una franja de com a mínim 5 km de terreny classificat com a sòl rústic entre aquest nucli i la capitalitat del terme municipal.

b) Que els nous municipis tenguin capacitat i mitjans econòmics suficients per a la prestació dels serveis de la competència municipal.

c) Que el municipi de nova creació tengui una població mínima de 6.000 habitants sense que, com a resultat de la segregació, el municipi del qual procedeixi la porció segregada passi a tenir una població inferior a 9.000 habitants.

d) Que la segregació no disminueixi el nivell de qualitat en els serveis que es prestaven en el municipi inicial ni en el nou municipi que resulti de la segregació.

e) Que augmenti el nivell de qualitat dels serveis prestats en el nou municipi.

f) Que la creació d'un nou municipi a la zona sigui coherent amb els criteris d'ordenació del territori establerts legalment.

Aquestes condicions, i concretament la “c”, no són assumibles per qualsevol dels nuclis del nostre municipi. Per tant, i al marge de la conveniència o no d'una segregació, aquesta llei, d'aprovar-se així, ens lleva el dret a decidir quina estructura volem pel municipi.

Per això hem presentat aquesta proposta, per el seu debat al proper plenari de dilluns dia 9 d'octubre:

Actualment es troba en tramitació al Parlament de les Illes Balears el Projecte de llei municipal i de règim local de les Illes Balears.

Aquest projecte de llei, a l'article 13, estableix una sèrie de condicions pel procés de segregació de municipis, condicions insalvables per qualsevol dels actuals nuclis del nostre municipi. L'article 13 punt c, estableix que els nou municipi han de tenir més de 6000 habitants i el municipi restant no pot quedar amb menys de 9000 habitants.

Considerant que aquesta nou projecte de llei no ha d'imposar més condicions que les ja establertes a la legislació estatal, i no coartar el dret dels habitants de Can Picafort, La Vila i Son Serra a decidir el seu futur del seu municipi. Sense entrar a valorar la conveniència o no de la segregació del municipi, el que no ha de fer aquesta nova llei és establir unes condicions insalvables i que van en contra de la llibertat de decidir l'estructura del municipi.

Per tot això el plenari de l'Ajuntament de Santa Margalida acorda:

  1. L'Ajuntament de Santa Margalida s'oposa a que s'estableixin condicions més enllà de les actuals per a les segregacions de municipis, i concretament amb les limitacions en quant al nombre d'habitants que imposa l'article 13 del projecte de llei municipal i de règim local de les Illes Balears.
  2. Remetre aquest acord als diferents grups i a la mesa del Parlament de les Illes Balears.

Cal dir, que la Conselleria d'Interior va remetre l'avantprojecte d'aquesta llei a tots els ajuntaments per que hi fessin aportacions i que no tenim constància que l'equip de govern format per Partit Popular i Can Picafort Unit hi tinguessin res a dir.Comentaris

Ca'n Picafort Unit a on sou, ja vos podeu amagar...

qwertyuiop | 04/10/2006, 18:02

Mem que en diuen els de Ca'n Picafort Unit!

Afegeix un comentari
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb