S'altre dia ...

eXTReMe Tracker
Bloc d'Antoni Reus, regidor de l'Ajuntament de Santa Margalida.
Portaveu dels Independents per Can Picafort, Santa Margalida i Son Serra.

Crida l'atenció

areus | 21 Juny, 2005 12:56

 • Que totes les contractacions de serveis que fa el nostre Ajuntament siguin per tramitació urgent, deixant molt poc termini per presentar ofertes.
 • La diferència de dades d'augment de visitants que ens ofereix la Conselleria de Turisme i la situació real que es veu al carrer.
 • El macrocomplexe amb 11 edificis i diverses piscines que volen muntar els promotors del camp de golf de Son Real i el consum d'aigua que això suposarà ja de per si, sense comptar el camp de golf!

Perquè no es vol regular el "tot inclòs"?

areus | 21 Juny, 2005 12:53

La modalitat de contractació turística coneguda com a "tot inclòs" (paquet que permet, al turista, consumir durant tot el dia i sense restriccions dins el mateix hotel) s'està estenent cada vegada més tant al nostre municipi com al conjunt de les Illes Balears. El "tot inclòs" que s'ofereix a Mallorca és una oferta de baixa qualitat, on s'intenta retallar màxim el preu al màxim, a diferència de destins com Turquia on aquesta oferta es dona a complexos hotelers de qualitat, a llocs on no hi ha oferta complementària. Aquesta modalitat de contractació presenta conseqüències econòmiques negatives a llarg termini pel conjunt del municipi, ja que perjudica directament l'oferta complementària (bars i restaurants), que és un dels punts forts de les nostres zones turístiques enfront d'altres destins com els abans anomenats que no tenen aquest tipus d'establiments.

A la Fira de Mundial de Turisme de Londres (novembre 2004), el president Jaume Matas va anunciar que el Govern Balear tenia previst crear una llei per regular aquest tipus d'oferta. Però mig any més tard (i després d'algunes declaracions en contra de destacats empresaris hotelers) aquesta proposta s'ha convertit en, textualment, "crear (...) una ponència a fi i efectes d'estudiar les repercussions que sobre l'economia balear té l'oferta del tot inclòs i, si n'és el cas, redactar, amb el màxim consens possible, les conclusions oportunes", és a dir, fer estudis que potser no tenguin conclusions i tot! El PP va rebutjar les esmenes de l'oposició de modificar aquesta proposta per a que veritablement es fes una regulació del "tot inclòs".

Pel que fa al nostre municipi, el passat 19 d'abril, el PSM vàrem presentar una proposta a l'Ajuntament per tal d'establir una pujada de la taxa de fems pels hotels que operin amb la modalitat del "tot inclòs" i una davallada pels establiments d'oferta complementària. La nostra petició es fonamenta que els hotels amb "tot inclòs" generen més fems que els hotels que no tenen aquest tipus d'oferta, com ja han posat de manifest entitats com el GOB o l'Ajuntament de Sant Joan de Llabritja (Eivissa). En aquest municipi ja es va aprovar una pujada a la taxa de fems per les places turístiques contractades amb "tot inclòs". De moment PP i CPU no han mostrat molt d'interès en la proposta i no la varen incloure a l'ordre del dia del passat ple ordinari de 3 de maig, ni en varen acceptar la urgència. Esperem a veure el proper ple ordinari.


Un altre model

areus | 21 Juny, 2005 12:52

Ara que el PSM-EN hem aconseguit introduir una partida al pressupost per a un/a becari/a a la biblioteca municipal, volem seguir ajudant els estudiants i de la mateixa manera potenciar la formació dels joves del poble. La contractació de més becaris, com podria ser per exemple qualque estudiant de magisteri d'educació física per a organitzar cursos, campionats o conferències de qualque esport, seria la manera de donar sortida a unes instal·lacions fins ara totalment desaprofitades.

Aquesta és la política que vol fer el PSM-EN Santa Margalida pel futur del nostre municipi. No es tracta de crear una infraestructura i llavors deixar-la de banda com està passant a la piscina municipal, a les pistes de tennis i al pavelló. Es tracta de dinamitzar-les per a que la gent del poble en pugui gaudir.

És la nostra alternativa a la privatització de zones esportives que volen dur a terme PP i CPU.


Millors biblioteques

areus | 21 Juny, 2005 12:50

EL PSM-EN vàrem demanar a l'Ajuntament que a l'estiu, quan els estudiants preparen els exàmens de setembre, dotessin la biblioteca amb un/a becari/a per tenir obert més temps. Ja que l'horari d'estiu fins ara era molt poc productiu pels estudiants.

Aprofitant el canvi d'ubicació que es preveu de la biblioteca municipal, el PSM-EN creim que seria l'hora de tenir una biblioteca com cal, dotada de diferents sales per a tot tipus d’estudiants i usuaris.

També creim molt necessari que els tres nuclis disposin d'un centre universitari en condicions on els futurs llicenciats i diplomats puguin gaudir d'un espai per a ells sols on fer-hi treballs individuals o en grup, gaudir d'una connexió a internet ràpida i tenir al seu abast la darrera tecnologia audiovisual per garantir el seu èxit a la carrera.


Tot es pot arreglar (si es vol arreglar)

areus | 21 Juny, 2005 12:44

EscolaEl passat 30 de març el PSM vàrem sol·licitar un ple extraordinari per tractar la regularització del personal del menjador escolar. L'única resposta que vàrem tenir va ser pels diaris, on el batle Antoni Del Olmo deia que no convocaria cap ple i que això "posa en evidència la immaduresa de Reus" (Diari El Mundo 31/3/2005). Davant aquesta situació el PSM vàrem decidir fer una denúncia a Inspecció de Treball per aclarir la situació. Dia 8 d'abril férem la denúncia i una setmana després l'inspector de treball va acudir al menjador del C.P. Eleonor Bosch. La visita va posar en evidència el que nosaltres ja havíem manifestat: la situació irregular del personal del menjador i la implicació de l'Ajuntament. El batle va decidir rescindir el conveni que mantenia amb la Conselleria d'Educació i pel qual l'Ajuntament era responsable del servei de menjador. Això no lleva que la responsabilitat de les irregularitats d'ençà que el batle signà el conveni al 1998 fins que acabi aquest curs sigui de l'Ajuntament. Pel pròxim curs la responsabilitat del menjador passa a estar en mans de la Conselleria d'Educació que, d'altra banda, ha demostrat tenir més seny i s'ha compromès a cercar formules per facilitar que el personal del menjador continuï oferint el servei.

També volem afegir que lamentam que, des del col·legi i l'Ajuntament, s'hagi tengut més interès en saber si hi ha ningú darrere les actuacions del PSM que en aclarir el problema de la situació laboral del personal del menjador i cercar-hi solucions. El PSM ha actuat per iniciativa pròpia i n'assumeix tota la responsabilitat.


Proposta per augmentar la taxa de fems pels hotels que operin amb 'tot inclòs'

areus | 23 Abril, 2005 11:33

L'objecte d'aquesta proposta no és augmentar la recaptació sinó distribuir-la de forma més justa. Els establiments turístics amb 'tot inclòs' són els que més residus sòlids generen, per tant han de pagar més proporcionalment. No es tracta de discriminar-los sinó d'ajustar-se a la realitat.

A continuació, l'escrit que varen registrar a l'Ajuntament de Santa Margalida:

 (Segueix)

Hem denunciat l'Ajuntament de Santa Margalida a Inspecció de Treball

areus | 09 Abril, 2005 11:14

Ahir varem anar a la Inspecció Territorial de Treball i Seguretat Social per posar-los en coneixement de la situació del menjador escolar del Col·legi Públic Elionor Bosch.

La notícia apareix avui al Diario de Mallorca:

El PSM denuncia ante Inspección de Trabajo la situación del comedor escolar

El edil Reus señala que el Ayuntamiento tiene a nueve empleados sin contrato y sin cotizar

MATEU FERRER. STA. MARGALIDA.

"Ante la pasividad del alcalde", el PSM presentó ayer una denuncia contra el Ayuntamiento ante el jefe de Inspección territorial de Trabajo y Seguridad social, por las irregularidades laborales en el comedor del colegio público Eleonor Bosch. El edil nacionalista Antoni Reus ha facilitado al organismo la dirección de la escuela y ha denunciado las condiciones del personal, ya que diez mujeres "limpian, cocinan y sirven comida a diario a más de 200 alumnos", aunque "sólo una de ellas figura como empleada del Ayuntamiento. El resto no tiene contrato ni cotiza a la Seguridad social". Reus añade que algunas de ellas "trabajan unas ocho horas al día y el resto, cuatro".

El PSM requiere a Inspección del Trabajo para que abra un expediente por estos hechos, y le recuerda que desde el 1 de septiembre de 1998 el Ayuntamiento es el responsable y competente en materia de contratación y gastos del personal del comedor escolar, en virtud de un convenio con la conselleria de Educación. Recientemente el PSM desveló públicamente que los trabajadores sin contrato municipal cobran en dinero ´negro´. Reus asegura que el objeto de esta denuncia "no es otro que garantizar los derechos de esta gente, por la que no se ha preocupado en ningún momento el alcalde", Antoni del Olmo (PP).

El regidor del PSM había solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para tratar la regularización laboral de estos empleados: "Teníamos la esperanza de que el equipo de gobierno se haría cargo de la situación y solucionaría el tema", explica Reus, quien lamenta "la actitud demostrada por el alcalde, que no piensa celebrar el pleno y tiene la intención de renunciar al convenio". Por último, Reus lanza esta puya a Del Olmo: "Si en lugar del incumplimiento de un convenio para el comedor escolar se tratara de un convenio urbanístico, el alcalde habría puesto más interés".

Possible responsabilitat penal de l'Ajuntament de Santa Margalida per les irregularitats del menjador

areus | 30 Març, 2005 09:54

Reproduesc aquí part de l'escrit que he registrat avui a l'Ajuntament de Santa Margalida (registre d'entrada 929 de dia 30 de març de 2005).

 (Segueix)

Quí és que ha ficat la pota?

areus | 24 Març, 2005 16:41

Signatura d'en Del Olmo al conveni del menjador.Qui estudiï els pressuposts municipals se'n temerà que només hi figura una persona com a treballadora del menjador del CP Elionor Bosch. Tampoc no hi ha cap constància de les despeses i ingressos que suposa el menjador. Però tothom sap que al menjador hi ha molta més gent que hi treballa, i pares i mares que paguen perquè els seus fills hi dinin. El nostre Ajuntament, segons el conveni que signà amb la Conselleria d'Educació, s'ha d'encarregar de la contractació dels treballadors i de l'administració econòmica del menjador. Però res d'això apareix reflectit als pressuposts.

Aquesta circumstància va motivar una al·legació del PSM als pressuposts en què es demanava que se solucionàs aquesta situació irregular. Perquè el fet és que hi ha treballadors que fan feina sense estar contractats i sense assegurança, i que l'Ajuntament no controla les despeses i els ingressos que suposa el menjador. El PSM no qüestiona la qualitat del servei que s'ofereix, que sabem que és bona, ni molt manco l'eficiència dels treballadors. Però el que no pot ser és que un servei competència de l'Ajuntament funcioni d'aquesta manera. Què passarà si un treballador es fer dins el menjador, si es posa malalt, o quan es jubili? Si un dia hi ha una intoxicació? De tot d'una el batle deia que l'Ajuntament no en sabia res, però ara ja no pot dir el mateix, perquè el conveni du la seva firma.

També volem recordar que segons l'article 15 de la llei de l'estatut dels treballadors (RDL 1/1995) si els treballadors actuals denuncien la situació i demostren que estan fent feina al menjador (cosa que sabem tots) l'Ajuntament estarà obligat a contractar-los, ja que segons el conveni és aquest qui presta el servei.

Número 3 del full informatiu del PSM-EN

areus | 24 Març, 2005 14:49

Ja hem publicat el tercer full informatiu de l'agrupació del PSM-EN de Santa Margalida, Can Picafort i Son Serra. Podeu llegir els articles aquí, o el podeu descarregar en PDF aquí (1232 KB).

Esper que vos agradi, i si teniu cap dubte respecte els temes que expossam no dubteu en demanar!

Subvencions

areus | 23 Març, 2005 19:27

Com al full anterior aquí teniu aquelles convocatòries de subvencions que hem cregut més interessants. No dubteu en consultar-nos.

 • Diversificació de l’àmbit Rural: Agroturisme i l’oferta complementària en l’àmbit rural, microempreses asserradores, producció artesana derivada de productes agraris i centres de transformació de matèria vegetal. Cons. d'Agricultura i Pesca. Tel. 971 176100. (Fins 30/11/06).
 • Ajuts pel foment de l’ocupació autònoma - DG de Treball Tel. 971 176300 (sense termini)
 • Bonus Infància - Si tens un fill d'entre 0 i 3 anys matriculat a una escoleta, pots demanar una ajuda de 300 € anuals. Govern Illes Balears 902 363 930 (Fins 29/04/05)
 • Ajudes a la joventut - Programes d’activitats, associacions juvenils, promoció de voluntaris, etc. (http://infojove.caib.es/subvencions.htm )
 • A Casa teva - Ajudes econòmiques per a famílies amb persones majors assistides al seu càrrec. Direcció General de Serveis Socials. Tel. 971 17 70 00 (Fins 27/04/05)

Crida l'atenció

areus | 23 Març, 2005 19:26

 • On pensaran fer les vivendes de protecció oficial que varen prometre els que comanden i que no han previst a les normes subsidiàries?
 • El PP Balear està en plena sintonia amb el de Santa Margalida i també imcompleix la promesa electoral de "si a menos impuestos", ja han anunciat que pujaran la benzina 2,4 cèntims.
 • Que mentre els pisos pugen un 18% els beneficis dels bancs pugen un 20%.

Fora passamuntanyes

areus | 23 Març, 2005 19:26

El passat 31 de gener vàrem demanar al batle que retiri el passamuntanyes com a possible vestimenta de la policia local, ja que segons la normativa autonòmica aquesta peça no forma part de l'equipament dels cossos de policia local i per tant no està permés el seu ús.

D'on treurem l'arena?

areus | 23 Març, 2005 19:20

Activistes del GOB contra la regeneració a la platja de Can Picafort.El PSM-EN vàrem proposar ja fa temps (ple de novembre de 2003) que es fes un estudi per determinar com afecten els corrents marins a la platja de Can Picafort per tal de trobar alternatives compatibles amb el medi ambient per millorar la situació de la platja. Ara torna arribar l'estiu i aquesta platja no es troba en molt bones condicions.

Val la pena recordar que, recentment, la Comunitat Europea va denunciar l'estat espanyol per no complir la legislació ambiental per diversos casos, entre ells el de la regeneració de la platja de Can Picafort l'any 2002, essent ministre de medi ambient en Jaume Matas. Pertant donaren la raó als activistes del GOB que es manifestaren pacíficament per aquest fet i que foren multats amb 12.000 € per part de delagació del govern.

N'Ordines no fa la seva feina

areus | 23 Març, 2005 19:18

A gener de 2004, el PSM-EN vàrem denunciar a l'Ajuntament i al Consell de Mallorca que dins l'àrea natural d'especial interès de Son Real s'estava construint una edificació de nova planta. D'ençà de la llei d'espais naturals de 1991, està completament prohibit edificar dins aquestes zones, fer-ho constitueix un delicte penal. Com veis, no esteim parlant d'ampliar una caseta a fora vila o d'una nau agrícola un poc més grossa del compte, sinó de construir a una zona protegida.

L'actuació de Miquel Ordines, actual regidor d'urbanisme davant la nostra denúncia? Ordena paralitzar les obres i es dóna un termini de 2 mesos al constructor i propietari perquè intentin legalitzar la situació (cosa que en aquest cas és imposible, per tractar-se d'una àrea natural d'especial interès). Això és el mínim que va haver de fer perquè, si no hagués comès un delicte de prevaricació. I a partir d'aquí? res! Ja fa més de 9 mesos que va acabar el termini donat i no sabem si per inutilitat o per interessos, o per quin motiu, en Miquel Ordinas no ha volgut continuar amb l'expedient d'infracció urbanística que cal dur a terme en aquests casos. Davant aquesta situació el Consell de Mallorca no ha tengut més remei que actuar assumint les competències de l'Ajuntament.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb