S'altre dia ...

eXTReMe Tracker
Bloc d'Antoni Reus, regidor de l'Ajuntament de Santa Margalida.
Portaveu dels Independents per Can Picafort, Santa Margalida i Son Serra.

Número 5 del full informatiu del PSM-EN

areus | 25 Setembre, 2005 22:19

Ja està aquí el full número 5 de l'agrupació del PSM-EN de Santa Margalida, Can Picafort i Son Serra. Podeu llegir els articles aquí, o el podeu descarregar en PDF aquí (192 KB).

Per crítiques, dubtes suggeriments: santamargalida@psm-entesa.org


El PSM-EN i la reforma de l'estatut

areus | 25 Setembre, 2005 22:16

Les Illes Balears han patit històricament un tractament fiscal injust, que ha provocat greus deficiències en educació, sanitat, pensions, etc. A més, som unes de les comunitats que pateix de manera més severa les conseqüències de la immigració, així com ocupem els primers llocs en les estadístiques de delinqüència, violència de gènere, analfabetisme, abandonament escolar i d'esforç de les famílies a l'hora de comprar un habitatge a nivell estatal. Des del PSM- Entesa Nacionalista creiem que tot això no és fruit de la casualitat i que la falta d’inversió ha posat i posa en perill la nostra economia, la cohesió de la societat i la viabilitat del país.

La reforma de l'estatut dóna una oportunitat única de crear un marc favorable per tal que se solucionin els problemes esmentats: donar a les Illes la capacitat plena de gestionar l'educació, la seguretat, la immigració, el transport, les infraestructures, etc. comptant amb les recursos necessaris.

Volem un model d'estat plurinacional i pluricultural on prevalgui el respecte mutu, on s'acceptin les decisions fruit de la participació social i del diàleg i on es doni resposta als interessos i necessitats de tots els ciutadans.

Si voleu obtenir més informació sobre el model d'estatut que defensa el PSM-EN visitau:
http://www.psm-entesa.org/


Crida l'atenció

areus | 25 Setembre, 2005 22:15

 • El viatge a Menorca de destacats empresaris locals del "bloc" i de "l'aigua" amb regidors d’aquest municipi.

 • Les complicacions, que actualment, suposa la circulació a Can Picafort.

 • La barrejada que un dels dimonis va donar als consellers Flaquer, Rodríguez i Jaume Font a la processó. Dissimularen bé, però se'ls notava l’emprenyada.

 • La quantitat d'inauguracions que es preveuen pel final de la legislatura (o seran com la piscina?).

 • L'extensió i l'impacte visual de les instal·lacions i l'abocador del Corral Serra. I això que el PP va demanar al Govern per comprar-ho i regenerar-ho, que si no!!!


Una de platges i embulls

areus | 25 Setembre, 2005 22:10

L'adjudicació de l'explotació de les platges al 2001 és tota una història de despropòsits, com també les seves conseqüències. Començant per l'adjudicació gens transparent a una persona, Baltasar Pulpillo, que ni havia fet la millor oferta ni acreditava cap tipus de solvència tècnica ni econòmica. En realitat, qui explotava les platges era una societat de Bartomeu Gelabert: Tecplaya. Poc mesos després, dia 20 de juliol de 2001 apareix a Ultima Hora la notícia: "El concesionario de las playas 'hace caja' en una empresa de la mujer del alcalde". De fet, a la mateixa notícia, Bartomeu Gelabert reconeix ser qui explota les platges i, encara que nega cap relació amb el batle, sí que afirma que manté tractes amb Gabriel Moranta (lloguer d'"hamaques" i assesorament), que aleshores era administrador de la societat Playas Mar Balear, propietat de la dona del batle. Al marge de les implicacions penals que poden arribar a tenir aquestes relacions si es desmostren, no acaba aquí la cosa: l'empresa Tecplaya no va presentar tots els avals corresponents per a l'explotació de l'any 2002, ni l'Ajuntament els hi va exigir (per descuit?). El resultat és que Tecplaya deu més de 240.000 euros a l'Ajuntament, que no cobrarem. Per fer-nos una idea, això és el doble del que ingressa l'Ajuntament per la taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires de tot el municipi. I per a més inri, ni Baltasar Pulpillo, que era el concessionari, ni Tecplaya (que realment explotava les platges) varen liquidar a hisenda els imposts corresponents a la concessió de l'explotació. El resultat és que hisenda reclama més de 410.000 euros a Pulpillo, que es declara insolvent i que, per tant, tampoc cobrarem.


La "gran" obra

areus | 25 Setembre, 2005 22:08

El gran creixement urbanístic de Can Picafort els darrers anys -juntament amb la falta de planificació de l'Ajuntament quant a dotació de serveis dels nous urbanitzables- fa temps que deixà obsoleta la xarxa de clavegueram i causà grans problemes, sobretot els mesos d'estiu.

Decidits a solucionar aquest problema, l'equip de govern va treure a concurs un projecte de quatre anys i més de 2 milions d’euros de pressupost per remodelar parts de la xarxa. Ho feren amb tantes ganes que varen incloure, al projecte, trams que ja estaven reformats de feia poc temps. Les empreses "més vives", amb una demostració de generositat, rebaixaren les seves ofertes per fer "tota" l'obra. A pesar de tant magna obra, que ha acabat amb un any, una quarta part del temps previst inicialment, alguns problemes persistien: desafortunadament no es tengueren en compte les pluvials que qualque pic han tornat aflorar dins Can Picafort. El problema greu, però, es traslladà a la rotonda de davant el Caprabo on seguia aflorant la merda, i els camions no s'aturaven de fer viatges. Va ser llavors, quan, en un acte de patriotisme inesperat, Pedro Mas decidí segellar aquesta sortida desviant tots els excrements a territori Murer!


La responsabilitat del menjador

areus | 25 Setembre, 2005 22:04

Es hora que Del Olmo assumeixi responsabilitats polítiques pel cas del menjador. Des d'un primer moment el batle es negà a acceptar cap responsabilitat laboral amb les persones que hi treballaven i assegurava no saber-ne res. Contàvem, al full passat, que demanàrem un ple per regularitzar la situació d'aquestes persones i el poc cas que ens feren, així com la denuncià a inspecció de treball que efectuàrem. L'informe de la inspecció de treball i la corresponent sanció de 5000 euros imposada a l'Ajuntament posa en evidència la responsabilitat laboral que aquest tenia amb les persones que treballaven al col·legi i que es negava a assumir Del Olmo.

Però també volem destacar l'actitud covard de Del Olmo responsabilitzant l'ex-directora i assegurant que desconeixia la situació. Ho trobam reprovable per dos motius: primer, va ser Del Olmo qui va signar el conveni amb la Conselleria d'Educació pel qual l'Ajuntament es responsabilitzava de les despeses de personal del menjador; i segon: l'any 1998 i posteriors, Del Olmo formava part del Consell Escolar com a representant de l'Ajuntament, on es tractaven habitualment temes del menjador. Si es va produir tal situació al col·legi va ser per deixadesa de funcions de Del Olmo, com a batle i com a representat de l'Ajuntament al Consell Escolar.


Ja tenim piscina, ara toca pagar

areus | 25 Setembre, 2005 21:47

Ja és un fet, el passat 11 de juliol l'Ajuntament va treure a concurs l'explotació de la piscina coberta. A més, el concurs inclou la construcció i explotació durant un mínim de 15 anys de 3 sales polivalents (fitness, aeròbic) finançades però amb doblers públics (fins a 222.000 euros més, posarà l'Ajuntament). El que suposa, de fet, el finançament públic d’un gimnàs privat.

El PSM-EN vàrem presentar (fa més de mig any) una moció per garantir l'ús de les instal·lacions esportives de forma gratüita per part de centres educatius, associacions de gent major i entitats juvenils i esportives, fos quin fos el futur de la gestió d'aquestes instal·lacions. Encara és l'hora que l'equip de govern es digni a debatre aquesta proposta.

D'altra banda, atès que estam parlant d'unes instal·lacions públiques que han suposat un cost molt alt pels margalidans el PSM-EN, vàrem presentar propostes de reduccions i descomptes a les tarifes màximes que l'equip de govern proposà al plec de condicions. Propostes que foren rebutjades i que hem tornat presentar en forma de reclamacions. Al quadre podeu veure un esquema amb allò que aprovà l'equip de govern i les nostres propostes.

*La proposta de l’equip de govern no distingeix entre el preu d’anar a la piscina o a totes les instal·lacions.


PSM

equip de govern

Entrada dia

4,00 €

5,00 €

Entrada dia (piscina)*

2,00 €

5,00 €

Abonament mensual

32,00 €

40,00 €

Abonament mensual (piscina)*

20,00 €

40,00 €

Hora pista tennis

10,00 €

15,00 €

Descompte residents

10,00%

-


El PSM-EN demanarà responsabilitats polítiques a Del Olmo pel cas del menjador.

areus | 17 Setembre, 2005 13:31

El PSM-EN de Santa Margalida creu que Del Olmo ha d'assumir responsabilitats polítiques pel cas del menjador.

Des d'un primer moment el batle es negà a acceptar cap responsabilitat laboral envers les persones que treballaven al Col·legi i assegurar-va desconèixer la situació.

El PSM-EN demanà, a una petició registrada dia 30/3/2005 (Diari de Mallorca i El Mundo 31/3/2005), un ple per regularitzar la situació del personal de l'Ajuntament. Com a resposta a aquesta petició el PSM-EN només va rebre menyspreu per part del batle Del Olmo: (veure: aquí )

Davant aquest actitud i veient que no hi havia voluntat per regularitzar aquesta situació el PSM-EN efectuà la corresponent denúncia a inspecció de treball dia 8/4/2005 (Ultima Hora i Diari de Mallorca de 9/4/2005)

Ara, la inspecció de treball i la corresponent sanció imposada a l'Ajuntament evidencia aquesta responsabilitat laboral, en virtut del conveni entre la Conselleria d'Educació signat al 1998, que tenia l'Ajuntament amb les persones que treballaven al Col·legi Eleonor Bosch, i que es negava a assumir el batle Del Olmo.

Però el PSM-EN també vol destacar l'actitud covard de Del Olmo responsabilitzant a l'ex-directora i assegurant des del primer moment que desconeixia la situació. El PSM-EN ho considera reprovable per dos motius:

 1. Va ser Del Olmo qui va signar el conveni dia 1 de setembre de 1998 amb la Conselleria d'Educació, on l'Ajuntament es responsabilitzava de les despeses de personal del menjador,
 2. Al 1998 i a anys posteriors Del Olmo, com a representant de l'Ajuntament formava part del Consell Escolar del Col·legi (tal com consta a les actes de les reunions de Consell Escolar), on es tractaven habitualment temes relacionats amb el menjador.

Per tant si es va produir tal situació al Col·legi va ser per deixadesa de funcions de Del Olmo, com a batle i com a representat de l'Ajuntament al Consell Escolar.

Per tant, el PSM-EN estudiarà la setmana vinent la presentació d'una moció de reprovació contra Del Olmo per aquesta deixadesa de funcions i per la seva posterior actitud amb la situació del menjador.


El PSM-EN demana condicions més justes per la concessió de la piscina

areus | 20 Agost, 2005 10:00

Ahir el PSM-EN municipal vàrem registrar a l'Ajuntament de Santa Margalida reclamacions contra el plec de condicions que ha de regular la concessió del servei púbic de piscina municipal i serveis esportius complementaris, que actualment es troba en exposició pública.

Les nostres reclamacions, principalment, es basen en que les instal·lacions a les quals afecta aquesta concessió són instal·lacions públiques, pagades amb doblers públics, procedents dels imposts dels ciutadans de Santa Margalida. A més, les noves instal·lacions a construir i explotar per la concessionari seran finançades en fins a 222.000 €, procedents també dels imposts dels ciutadans de Santa Margalida.

Per tant les condicions d'accés haurien de ser assequibles per tothom i en especial pels ciutadans de Santa Margalida, cosa que no contempla aquest plec.

En aquest sentit, les nostres reclamacions, resumint un poc, demanen:

 • condicions preferents pels centres escolars del municipi.
 • donar major puntuació a les empreses que ofereixin millors tarifes i descomptes.
 • modalitats d'accés més assequibles.
 • disminuir les tarifes màximes proposades per l'Ajuntament. Que en alguns casos (com en el de lloguer de pistes de tennis són autèntics disbarats)
 • proposam descomptes mínims per residents, majors, discapacitats i usuaris de targeta verda.
Adjuntam l'escrit de reclamacions presentat.
 (Segueix)

Aclariment respecte l'amollada d'ànneres

areus | 13 Agost, 2005 13:17

Dimarts passat vaig escriure un carta, de la qual en varen aparèixer referències a la premsa, on demanava que s'aplicàs a tots els municipis la llei de protecció d'animals, fent referència a la polèmica que envolta des de fa molts d'anys l'amollada d'ànneres de Can Picafort i a la normalitat amb que es va desenvolupar una amollada molt semblant a la Colònia de Sant Jordi.

El meu escrit no era una defensa de l'amollada de Can Picafort, encara que s'hagi interpretat d'aquesta manera. La meva intenció era manifestar que si les administracions no tracten a tots per igual perden la seva credibilitat, i que la llei s'havia d'aplicar per tots igual.

Aquest divendres, a una notícia del Diario de Mallorca sobre l'amollada d'ànneres de Can Picafort, el batle Antoni Del Olmo, que havia interpretat o li varen comentar que jo havia fet carta en defensa de l'amollada, fa aquestes declaracions: “Durante cuatro años la conselleria de Agricultura, la que nos multaba por la fiesta, estuvo en manos del PSM y no salió nadie de este partido de Santa Margalida a defendernos.”.

Divendres el matí me vaig posar en contacte amb el Diario de Mallorca per comentar aquestes declaracions del batle Antoni Del Olmo, ja que trobava que hi havia coses que s'havien de recordar.

 • La primera és que les multes no varen començar amb el pacte de progrés. La primera multa va ser a l'any 1997, amb Govern Balear del PP (tot i que les primeres multes no es varen pagar, ja que es varen poder recorrer per defectes de forma) i les darreres havien estat amb l'actual Govern Balear del PP, que havia prohibit expressament l'acte.

 • La segona és que a l'any 2000, el PSM de Santa Margalida, del qual jo encara no formava part, va mediar amb la conselleria d'agricultura perquè no hi hagués inspectors de la conselleria a l'amollada. Aquesta actuació no va ser perquè el PSM a l'any 2000 estigués a favor de l'amollada, sinó perquè volia intentar evitar la crispació que es podia produir.

A part d'això, demanat sobre que trobava de tot plegat, vaig comentar que jo personalment no acabava d'entendre el que comentaven les associacions de defensa dels animals sobre l'estrès que pateixen les ànneres al transport, comparant amb altres casos, però que els tribunals havien dictaminat que hi havia maltractament, i per tant aquestes festes no es podien fer.

Avui, al matí, he llegit la notícia sobre aquestes declaracions al Diario de Mallorca, i veig que les meves paraules no varen ser del tot clares o no han estat ben interpretades.

En concret el paràgraf on diu:

Aún así los nacionalistas siguen manteniendo su apoyo a la suelta de patos. Reus asegura que "los animales no sufren maltrato, por lo menos no más que cualquier ave que se vende en un mercado".

On he de comentar que:

 • Jo no pens que els animals no sofreixin maltractaments. Sinó que l'estrès que puguin sofrir les ànneres durant el transport es dona en altres circumstàncies, com per exemple els mercats.

 • Els tribunals han donat la raó als que argumenten que els animals sofreixen maltractament, per tant no recolzam aquesta festa.

 • El fet que la llei de protecció tengui sedassos com els de que una festa tengui més de 100 anys, que permeten el maltractament dels animals és injust, i mentre sigui així la gent que veu prohibides les seves festes per no arribar a aquest mínim d'antiguitat es sentirà discriminada, per que continuarà veient que a Mallorca mateix es celebren corregudes de braus on aquests pateixen molt mes que a altres festes.


Per què uns no i els altres sí?

areus | 08 Agost, 2005 20:26

Avui dematí, en fullejar la premsa, m'he topat amb una notícia que sortia a diversos mitjans que m'ha cridat l'atenció. Resulta que ahir migdia a la Colònia de Sant Jordi, com una activitat més de les seves festes d'agost, hi va haver una 'tradicional' amollada d'ànneres organitzada per l'Ajuntament de Ses Salines, com cada any.

A l'acte, segons la premsa, hi varen participar una cinquantena de banyistes, que varen perseguir les ànneres amollades des d'una embarcació de l'organització, observats per unes 200 persones. Aquestes festes d'agost de la Colònia de Sant Jordi acabaren ahir vespre amb un castell de focs artificials.

La comparança amb l'amollada d'ànneres que es realitza el dia de la Mare de Deu d'Agost a Can Picafort és inevitable i, com podeu imaginar, aquest és el motiu pel qual la notícia m'ha cridat l'atenció.

Les diferències entre les dues amollades són ben poques. Jo només n'hi veig dues: la primera és que el nombre de participants (tant persones com ànneres) és molt superior en el cas de Can Picafort. La segona és que, des de fa més de 4 anys, l'amollada de Can Picafort està envoltada de polèmica i és sancionada pel Govern Balear (independentment del seu color). Ara mateix està prohibida de forma explicita per l'actual govern.

Com pot ser que dues activitats idèntiques rebin un tractament tan diferent per part de l'administració autonòmica? Per què uns sí i els altres no? Què n'han de pensar els ciutadans de Can Picafort i tot el municipi de Santa Margalida?

Les administracions han d'anar especialment alerta amb aquestes coses, perquè és per allà on se'n va tota la seva credibilitat. Si hi ha una legislació que, segons els tribunals, és infringida per aquests actes, l'administració té l'obligació d'actuar. Però per tot. No només a Can Picafort. Perquè prohibir-ne un i callar davant un altre és riure's de la gent, i sobretot dels picaforters.


La privatització de la piscina que vol dur a terme Del Olmo va en contra de la majoria de ciutadans

areus | 06 Juliol, 2005 11:52

Aquest dijous s'ha convocat la comissió per informar sobre la proposta de plec de condicions per privatitzar la gestió del servei de piscina municipal coberta climatitzada.

El PSM vàrem presentar una proposta al passat ple de dia 10 de març per tal que es garantís que els centres escolars i les associacions juvenils, esportives i de gent major tenguessin accés a les zones esportives del municipi de forma gratuïta per les seves activitats encara que es privatitzessin. L'equip de govern la va deixar damunt la taula, perquè "la volia estudiar". Aquest proposta encara no ha estat debatuda pel ple. (veure mocio-us-zones-esportives.pdf).

Aquesta actitut és molt decebedora, i després de veure la proposta del "plec", està clar que Del Olmo va en contra del la majoria de ciutadans, i no es vol comprometre a que els diferents col·lectius escolar, juvenil i de gent major puguin accedir amb condicions avantatjoses a les instal·lacions esportives municipals.

No sé quins favors deu Del Olmo, però aquests favors no els ha de pagar el poble de Santa Margalida.

A més és indignant veure com a la proposta del "plec", l'ajuntament permeti preus d'accés a la piscina de fins a 5 € per dia. Si bé, aquests són preus màxims que l'empresa concessionària pot baixar, la proposta de tarifes suposa una incidència mínima damunt els criteris d'adjudicació proposats (màxim 2 punts dins un total màxim de 160).

A la proposta de "plec" tampoc s'exigeix cap tipus de preus especials per residents: només les recomana, si bé, com ja hem dit, la incidència damunt la puntuació és mínima.

El PSM per la nostra part tornarem a presentar la nostra proposta, volem que l'equip de govern s'hi pronuncii i que quedi clar a qui defensen.


Els 2 primers anys amb representació municipal!

areus | 22 Juny, 2005 12:52

L'Agrupació del PSM-EN de Santa Margalida, Can Picafort i Son Serra volem celebrar els dos primers anys de legislatura amb representació municipal sopant a S'Alqueria el pròxim divendres 8 de Juliol.

Si ens voleu acompanyar, podeu obtenir tiquets (18 €) cridant a Toni Reus o Joan Malondra.


Número 4 del full informatiu del PSM-EN

areus | 21 Juny, 2005 13:04

Ja hem publicat el quart full informatiu de l'agrupació del PSM-EN de Santa Margalida, Can Picafort i Son Serra. Podeu llegir els articles aquí, o el podeu descarregar en PDF aquí (1285 KB).

Esper que vos agradi, i si teniu cap dubte respecte els temes que expossam no dubteu en demanar!


Desastrós!

areus | 21 Juny, 2005 12:58

Març 2004: "la piscina de Santa Margalida estarà acabada el 30 de maig", això eren les paraules d'en Joan Ferragut ara fa més d'un any. No va contar cap mentida ni una. Sí, qualque 30 de maig estarà llesta, però ves tu a saber de quin any. Les instal·lacions que envolten la piscina estan fetes un desastre, plenes d'escombraries d’obres, llosques de tabac pertot arreu i pintades a les parets. La piscina tampoc es salva: la cúpula està bruta i té dificultats per obrir-se, ben aviat ni s’obrirà, (garantia?). les escales per baixar a l’aigua estan rovellades juntament amb la cadira per minusvàlids. A més, la piscina perd molta d'aigua! La porta del darrere no té pany i s’aguanta mitjançant un tub de PVC, (seguretat?)


 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb