S'altre dia ...

eXTReMe Tracker
Bloc d'Antoni Reus, regidor de l'Ajuntament de Santa Margalida.
Portaveu dels Independents per Can Picafort, Santa Margalida i Son Serra.

Presentada la proposta per crear un Parc Natural a Son Real

areus | 22 Maig, 2006 16:10

Avui hem registrat a l'Ajuntament la proposta que vàrem anunciar la setmana pasada de crear un Parc Natural que inclogui tota l'antiga finca de Son Real (tant la part pública, com la part privada)

Les competències per la creació de parcs naturals són del Govern Balear, i més concretament de la Conselleria de Medi Ambient, per tant la proposta consisteix en instar al Govern Balear a la creació d'aquest Parc Natural, i enviar aquest acord a la Conselleria de Medi Ambient.

Adjunt la moció.


Proposarem la creació d'un Parc Natural a Son Real

areus | 17 Maig, 2006 15:57

El PSM-EN registrarem en els propers dies una moció a l'Ajuntament de Santa Margalida, per a que sigui debatuda a la propera sessió plenària, per tal que s'acordi instar al Govern Balear a la creació d'un Parc Natural que inclogui la finca de Son Real.

La zona de Son Real, a més de ser molt rica en jaciments arqueològics, té una gran importància des del punt de vista natural, destaquen les zones dunars, el torrents de Son Baulo i Son Real i també una gran varietat d'espècies animals i vegetals.

 (Segueix)

Compromís per la creació d'una 'marca turística' de Can Picafort

areus | 08 Maig, 2006 15:45

Avui al plenari de l'Ajuntament de Santa Margalida s'ha aprovat una modificació de crèdit per ampliar algunes partides del pressupost i crear-ne de noves.

El PSM, com ja havíem anunciat hem presentat una proposta per crear una partida per la creació d'una imatge o marca turística per promocionar Can Picafort (amb la creació d'un logo, un estudi de colors, altres elements visuals) que serveixi de base per tot el material generat per la promoció turística (pàgina web, tríptics, estands).

Al debat hem plantetjat aquesta necessitat i l'equip de govern s'ha mostrat interessat en la proposta, tot i que ha demanat temps per poder refinar-la més i definir millor el seu cost.

Al final hem deixat el punt sobre la taula, acceptant el compromís del batle de tornar a dur el tema al plenari en breu.

Aquí podeu llegir més sobre la nostra proposta.


Número 7 del full informatiu del PSM 'Al·lots de Can Burguet'

areus | 08 Maig, 2006 06:11

Ja és aquí el número 7 de "Al·lots de Can Burguet", el full informatiu de l'Agrupació del PSM-EN de Santa Margalida, Can Picafort i Son Serra

El podeu descarregar en format PDF aquí (192 KB).

Podeu veure un llistat dels articles aquí.

Per crítiques, dubtes i suggeriments: santamargalida@psm-entesa.org


Demanam a la Comissió de Patrimoni que declari zona arqueològica la finca de Son Real

areus | 04 Maig, 2006 16:23

El grup del PSM-EN al Consell de Mallorca presentarà una proposta per declarar zona arqueològica la finca de Son Real, i que es suspengui la tramitació de l'interès general per el complex turístic i camp de golf de Son Real

Adjunt el comunicat de premsa del grup del PSM-EN al Consell

 (Segueix)

Proposam la creació d'una 'marca turística' per Can Picafort

areus | 03 Maig, 2006 16:01

A la propera modificació de crèdit que està tramitant l'equip de govern, el PSM-EN proposarem la incorporació d'una partida per la creació d'una "marca turística" per Can Picafort.

Es indispensable per un nucli turístic com Can Picafort el disseny d'una imatge atractiva que serveixi de base per tot el material que es genera de promoció turística: fulletons, pàgina web, ..., així com una estratègia de comunicació basada en el patrimoni ambiental i arqueològic únic del municipi, per no perdre la roda del mercat turístic.

A un municipi turístic, amb un pressupost de més de 12 milions d'euros, la quantitat dedicada a promoció turística no arriba als 24.000 €, dels quals la major part se'n va només per despeses d'assistència a les fires. Tot hi que valoram positivament les col·laboracions que du a terme l'Ajuntament de Santa Margalida i diferents entitats per la promoció turística a fires com la de Berlín, creim que és un punt on l'Ajuntament s'hi hauria d'implicar més, col·laborant amb les diferents associacions i aportar-hi més recursos.


El PSM-EN demana la caducitat de l'interès social de Santa Eulàlia

areus | 29 Abril, 2006 15:28

Contava aquí fa un parell de dies que el grup immobiliari AYCO s'està fent servir d'un interès social concedit l'any 1988 per construir una urbanització amb 162 mòduls per 2 ò 4 persones.

El portaveu del PSM-EN al Consell de Mallorca, Antoni Alorda, ha presentat al consell una sol·licitut per que s'inici l'expedient de caducitat d'aquest interès social.

 (Segueix)

La conselleria de medi ambient autoritza la tala de 803 pins a Son Real

areus | 22 Abril, 2006 08:37

S'altre dia, a l'Ajuntament de Santa Margalida, a l'expedient del camp de golf de Son Real, mi vaig trobar l'autorització de la Conselleria de Medi Ambient per talar 803 pins.

Al pla territorial (norma 18, 2.b.2.c) on parla de les condicions dels camps de golf hi diu:

c. Que ni el camp de golf ni la seva oferta complementària associada ocupi Àrees Rurals d’Interès Paisatgístic Boscoses (ARIP-B), Àrees d’Interès Agrari (AIA) o Sòl rústic de Règim General Forestal (SRG-F).

Al projecte de camp de golf de Son Real, es fa constar que una petita part de la parcel·la on es vol fer és sòl rústic forestal, ni l'oferta complementària ni el camp de golf tocaran aquestes zones, així ho fa constar el tècnic municipal quan informa el projecte:

2.- El projecte evita la implantació a les zones de la parcel·la que estan afectades parcialment per la qualificació de àrea forestal (NNSS 2005) o SRG-Forestal (PTI) i que representen una part mínima del total de la parcel·la

Llavors perquè és demana, i concedeix, la tala de 803 pins? S'està intentant enganar a l'Ajuntament i al Consell de Mallorca?

Veig que en resposta a la nota de premsa que vaig enviar ahir sobre aquest tema, la directora de biodiversitat diu que l'autorització és per motius de podes controlades i que no són els terrenys del golf, sinó uns de molts pròxims dels mateixos propietaris.

Llavors, perquè consta l'autorització dins l'expedient del camp de golf?

 (Segueix)

Antoni Font, amb la seva dimissió, deixa en evidència a Del Olmo

areus | 12 Abril, 2006 13:38

El PSM-EN mostra el seu suport al regidor de Unió Mallorquina Antoni Font, que ha confirmat la seva dimissió després del ple del passat dilluns, en que Del Olmo i el seu equip de govern es negaren una vegada més a convocar un ple extraordinari per aclarir les acusacions que Del Olmo havia fet a Font. Creim que la dimissió de Font deixa en evidència la falsedat de les acusacions de Del Olmo.

 (Segueix)

Desestimades les propostes de recollida selectiva del PSM-EN perquè conduirien a tarifes més altes pels contribuents

areus | 08 Abril, 2006 16:00

A la darrera junta de govern local de Santa Margalida es va acordar:

"Desestimar, amb fonament a l'informe jurídic emès a l'efecte, les reclamacions efectuades pel Sr. Antoni Reus Darder, com a Portaveu del Grup Municipal del PSM-EN, formulant reclamacions, dins el període d'exposició pública, als plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir la concessió administrativa de la gestió del servei públic de recollida i transport dels residus sòlids urbans del terme municipal de Santa Margalida."

 (Segueix)

El PSM-EN proposam tarifes més assequibles pels venedors de temporada del mercat

areus | 03 Abril, 2006 19:47

L'actual ordenança que regula la taxa pels trasts del mercat al municipi de Santa Margalida (BOIB 137 de 2 d'octubre de 2003) ha demostrat no ser adequada per cert tipus de venta. Concretament, ha provocat que els venedors de productes de temporada desistissin d'anar als mercats de Santa Margalida per l'elevat cost que els suposa pagar la taxa per tot un any (240 €) quan només poden vendre els seus productes unes poques setmanes. A més, es sol tractar de productes típics de la nostra terra.

 (Segueix)

Inspecció de treball confirma la responsabilitat de l'Ajuntament en el cas del menjador escolar

areus | 23 Març, 2006 16:19

El passat mes de febrer Inspecció de treball va confirmar les liquidacions de l'acta de infracció en matèria de Seguritat Social pel cas del menjador escolar del Col·legi Eleonor Bosch.

Com no podia ser d'altra manera, Inspecció de Treball ha desestimat les al·legacions que formulà el batle Antoni Del Olmo on desvinculava l'Ajumtament de la gestió del servei de menjador.

 (Segueix)

L'Ajuntament de Santa Margalida perd una subvenció per l'escoleta de Son Serra per no presentar la documentació.

areus | 22 Març, 2006 14:01

El PSM-EN demanarem explicacions al proper plenari de l'Ajuntament de Santa Margalida per l'arxiu (notificat dia 9 de març) per part de la Conselleria de Presidència i Esports d'una sol·licitud de subvenció del "projecte Ampliació del servei de l'Escoleta Municipal de Son Serra de Marina" de 46.666,67 €.

 (Segueix)

Presentam propostes per millorar el plec de condicions per la recollida de fems.

areus | 17 Març, 2006 14:23

Avui hem presentat al·legacions per millorar el plec de condicions que han regir la concessió administrativa del servei de recollida de fems al terme de Santa Margalida, que actualment es troba en exposició pública.

 (Segueix)

Problemes amb els nitrats a l'aigua de Santa Margalida

areus | 11 Març, 2006 15:19

Segons un escrit de finals de l'any passat, del Servei de Protecció de la Salut, de la Conselleria de Salut i Consum, l'aigua que consumim a Santa Margalida té un excés de nitrats que s'agreuja els mesos d'estiu.

 (Segueix)
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb