S'altre dia ...

eXTReMe Tracker
Bloc d'Antoni Reus, regidor de l'Ajuntament de Santa Margalida.
Portaveu dels Independents per Can Picafort, Santa Margalida i Son Serra.

I també som constructius

areus | 23 Març, 2005 19:12

Entrada de Can Picafort per Son BaulóPer molt que ho digui el batle quan s'exalta (Diari El Mundo, 4/3/2005), el PSM-EN no només ens dedicam a criticar, també feim propostes constructives, i qualcunes fins i tot s'aproven per unanimitat. És el cas d'una proposta que presentàrem al darrer ple, de dia 10 de març, per tal que l'Ajuntament presentàs un projecte per millorar l'enllumenat públic de Can Picafort, aprofitant així una línea de subvencions de la Conselleria de Comerç i Industria. L'objectiu d'aquest projecte és disminuir la contaminació lumínica, estalviar energia i millorar la imatge de Can Picafort.

També dins la nostra proposta, es va aprovar dur a terme un programa de separació de zones, perquè cada zona de Can Picafort tengui un enllumenat adequat als seus usos.

Públic? Privat? D'en Nadal?

areus | 23 Març, 2005 16:46

L'equip de govern ha anunciat la seva intenció de privatitzar l'explotació de la nova piscina i el poliesportiu de Santa Margalida, a més de cedir part de les pistes annexes perquè instal·lin el seu gimnàs privat. Tot això per un període de temps, encara per decidir, però que serà prou llarg per amortitzar la inversió que hi facin.

Preocupats per aquesta situació, vàrem presentar una proposta al passat ple de dia 10 de març per tal que es garantís que els centres escolars i les associacions juvenils, esportives i de gent major tenguessin accés a les zones esportives del municipi de forma gratuïta per les seves activitats encara que es privatitzessin. Ara bé, l'equip de govern va dir que s'ho volia estudiar. Ja veim el que passa, no tenen clar si han de defensar els ciutadans o l'empresa privada.

Ens hem assebentat que la idea de privatitzar les zones esportives i cedir espai públic a empreses privades s'està fomentant (o imposant) des del PP Balear amb la col·laboració de Miquel Àngel Nadal, que curiosament té una empresa que es dedica a explotar gimnasos i recentment s'ha afiliat al PP de Manacor.

Fogueró del PSM de Santa Margalida

areus | 14 Febrer, 2005 10:50

Cartell fogueróAquest divendres, 18 de febrer, a partir de les 21:00 al C/ de Sa Capella.
Vos hi esperam!

Número 2 del full informatiu del PSM-EN

areus | 01 Febrer, 2005 22:17

Amb un poc de retràs -per mor de la neu- arriba el segon full informatiu de l'agrupació del PSM-EN de Santa Margalida, Can Picafort i Son Serra. Podeu llegir els articles aquí, o el podeu descarregar en PDF aquí (912 KB).

Esper que vos agradi, i gràcies per endavant pels vostres comentaris i suggerències!

Crida l'atenció

areus | 01 Febrer, 2005 22:15

  • Que antics batles tornin a rondar per l'ajuntament durant la revisió de les normes subsidiàries.
  • L'estand de Santa Margalida a Baleart, abandonat i mig a les fosques. Això és promoció!
  • Que hi hagi qui diu que l'origen de les misterioses cartes de les comissions del camp de golf està a sectors descontents del PP.

Subvencions

areus | 01 Febrer, 2005 22:14

Informar a la ciutadania de les subvencions que s'ofereixen desde diferents administracions i ajudar a tramitar-les hauria de ser una funció de l'ajuntament. Com que de moment no ho fan, aquí vos oferim part d'aquesta informació:

  • Ajudes al sector agrari per al manteniment de la competitivitat de l'activitat agrària. Ministeri d'Agri. Pesca i Alim. (fins 28/2/2005)
  • Millora i modernització de les estructures de producció de les explotacions agràries amb fons europeus. Cons. d'Agri. i Pesca (fins 31/12/2006)
  • Projectes de cooperació al desenvolupament en països empobrits, emergències i accions humanitàries. DG de Cooperació (fins 7/2/2005)

Hipocresia?

areus | 01 Febrer, 2005 22:12

El consum de drogues al nostre municipi ha estat, les darreres setmanes, notícia i tema candent en els converses dels ciutadans. Davant aquesta alarma social, el PSM varem presentar una moció al ple de dia 3 de Gener amb l'objectiu de conèixer l'abast real i així poder prendre les mesures oportunes. Proposàrem que els serveis socials realitzessin un informe, sobre la incidència del consum de drogues dins el municipi. I que, a partir d'aquest, convocar els agents i organitzacions socials i de joventut conjuntament amb el consistori per analitzar possibles actuacions en polítiques de prevenció. Aquesta moció no va prosperar degut a no comptar amb el suport de l'equip de govern.

I nosaltres ens demanem, a que ve aquesta indiferència? No és un problema suficientment important pels ciutadans?, o és que no interessa que es sàpiga l'abast del problema per raons que encara no coneixem? Per l'equip de govern pareix que el problema no existeix i el minimitzen sistemàticament; a més d'inhibir-se subtilment de les accions que se podrien emprendre des de l'ajuntament.

Nosaltres, creiem que és molt important conèixer i sabre a què ens enfrontam; que contràriament al que creu el batle, els joves no estan prou informats, no essent completament conscients dels efectes que aquestes tenen en el seu cos; i que l'ajuntament no està utilitzant de manera eficient ni eficaç els recursos de què disposa per a temes de prevenció, de suport a les famílies i de seguretat ciutadana.

Agenda Local 21

areus | 01 Febrer, 2005 22:11

A la segona cimera de la Terra (Rio de Janeiro, 1992) es creà un instrument pràctic, l'Agenda Local 21 (AL21), amb directrius per fer arribar la sostenibilitat a tots el municipis de la terra i aplicar a cada territori mesures per frenar el deteriorament ambiental implicant a la ciutadania per aconseguir-ho. D'ençà que el primer municipi ho posà en marxa, Calvià, han estat molts els ajuntaments que han iniciat accions específiques per aplicar-ho, principalment els de termes costaners, ja que aquests, per la seva economia associada al turisme, són els que més depenen dels seus recursos naturals i necessiten una millor gestió de les infraestructures. A finals de 2003, la Conselleria de Medi Ambient recordà a l'equip de govern que érem "un dels pocs municipis que no havia avançat en els aspectes mediambientals i de sostenibilitat". La carta d'adhesió fou firmada el desembre de 2003, i de llavors ençà la iniciativa es troba en fase de diagnosis.

Però això no és el que ens preocupa, sinó la incompatibilitat de les maneres de l’equip de govern amb la filosofia de l’AL21. Si una de les bases de l’AL21 és la participació ciutadana, l’equip de govern ha demostrat en molts d’àmbits no tenir cap sensibilitat en aquest aspecte. D’això en tenim exemples com la nul·la preocupació per informar sobre les noves normes subsidiàries, l’actitud demostrada davant la recollida de firmes contra la pujada d’imposts o el fet de no respectar el reglament de participació ciutadana que s’aprovà la legislatura passada, que preveu la participació de ciutadans i/o entitats als plens i la creació d’una àrea especifica de participació ciutadana.

La coordinació de l’AL21 fou oferta en primer lloc al regidor del PSM Antoni Reus, que no acceptà per falta de confiança en l’equip de govern.

No a aquesta constitució europea

areus | 01 Febrer, 2005 22:10

El PSM no està contra una constitució europea, sinó contra aquesta constitució, perquè aquest tractat no reconeix els drets nacionals i lingüístics de les nacions sense estat, no recull el dret a l'autodeterminació, a més, renuncia a la possibilitat d'una política social comuna per a tota la UE i, per tant, seguiran les desigualtats de pressuposts, serveis, protecció social i salaris entre els habitants dels estats membres. Tampoc no es reconeix el fet insular tan fonamental per a les Illes Balears.

Esports a la Vila

areus | 01 Febrer, 2005 22:09

Inexistent, aquesta seria la paraula més adient i precisa per descriure la política esportiva al nucli de Santa Margalida. L’actual equip de govern s’entreté més en allò on pot treure interessos personals, que en tenir en compte la necessitat ciutadana.

Quina alternativa té un jove de la vila?

  • La principal, i per ara única sortida, és el futbol, i gràcies a què s'ha fet un equip a tercera regional on juga la gent del poble que sinó, s’haurien de desplaçar als pobles veïnats per poder practicar aquest esport.
  • L’altra, la perla de l’ajuntament, una piscina coberta encara inoperant que ja fa més de dos anys que s’ha de posar en funcionament, i que ha deixat inservibles les dues úniques pistes d’accés lliure per practicar qualque esport imaginari, perquè no tenia ni porteries, ni canastres, ni xarxes.

Des de l’agrupació PSM-EN Santa Margalida, volem apostar per una política esportiva real, que agafi tot tipus d’aficions i promogui l’esport com a eina per allunyar els perills de la monotonia.

Va de solars ...

areus | 01 Febrer, 2005 22:07

El passat 22 de desembre l’equip de govern de PP i CPU varen aprovar inicialment les normes subsidiàries del municipi que, en teoria, s'adapten al Pla Territorial de Mallorca (PTM). Estaran a exposició pública a l’ajuntament durant dos mesos. Aquestes normes inclouen un nou polígon industrial al nucli de Santa Margalida -si estau pensant en posar una empresa o traslladar el vostre taller fora del poble, ja vos podeu oblidar, perquè aquest polígon ja té propietari-. Sempre pensant en el bé del municipi, s'ha inclòs com a sol urbà un terreny a l’entrada del poble (c/Antoni Maura, c/Migjorn) que abans era rústic. D’aquesta manera qui hagi comprat aquest terreny o en tengui una opció de compra serà com si li hagués tocat la loteria! i així estarem empatats amb Muro!

També han caigut premis a Can Picafort, al sector 11, per on hi ha els dipòsits municipals d’aigua, s’han qualificat per fer xalets: 6000m2 que abans eren d’equipament docent, 3000m2 de parc esportiu, 1500 m2 d’equipaments socials i 625m2 d’equipaments comercials. També ha caigut qualque cosa al sector 5, on podran fer-se xalets a 2000m2 que estaven qualificats per a ús esportiu. Pel que fa al creixement que ens permet el PTM (76.000m2), s’han ubicat 18.000m2 a Santa Margalida, a la zona més perillosa del poble (devora del centre de dia, al costat de la carretera) enlloc de a Son Mas, i uns 58.000m2 a Can Picafort, al sector 8, al darrer pinar de Can Picafort exceptuant la Residència.

També contam al municipi amb nuclis rurals, destinats a legalitzar obres il·legalitzables, aquests es troben ubicats un devora el camp de futbol de Can Picafort i l'altre devora la pista de Karting. Aquests dos nuclis no compleixen amb el que disposa el PTM, però això no ha estat obstacle pel repartiment de premis!.

El que no sabem encara és on venien els dècims de loteria i què valien!

Política o els polítics?

areus | 01 Febrer, 2005 22:05

Per què els joves volem fer política i demanam l’alternativa? La paraula política prové del grec polis que vol dir ciutat. I política és la manera de gestionar la ciutat. Són alguns polítics d’ara i d’abans que han corromput la paraula tot desprestigiant-la. Des de l’agrupació PSM-EN de Santa Margalida creim que el municipi es pot gestionar amb idees renovadores, ganes de fer feina i sense que prevalguin els interessos personals al benestar comú.

Full informatiu del PSM-EN

areus | 29 Novembre, 2004 16:36

He publicat al web el full informatiu de l'agrupació del PSM-EN de Santa Margalida, Can Picafort i Son Serra. Podeu llegir els articles aquí, o el podeu descarregar en PDF aquí (941 KB).

En principi la intenció és que el full sigui bimensual, per tant ni tornarà haver un al gener. Esper que vos agradi i ens faceu arribar les vostre suggerències.

Les dunes de Son Serra

areus | 29 Novembre, 2004 15:42

Zona dunar de Son Serra.El PSM hem denunciat repetides vegades, a la premsa i als plens, el passotisme de l'equip de govern vers la zona dunar de Son Serra, cada vegada més deteriorada per mor de la incursió d'alguns vehicles per aquestes dunes. Per tal d'evitar el pas d'aquests, Demarcació de Costes va col·locar una barrera amb un pany al camí que parteix de devora el mollet de Son Serra, del qual va donar unes claus a l'Ajuntament. El pany no va tardar en desaparèixer, sense que ningú hagi tornat a fer res. El PSM seguirem denunciant aquesta situació i exigim a la nova Demarcació de Costes i a l'equip de govern que es prenguin més seriosament el patrimoni natural i paisatgístic de Son Serra.

Malabarisme amb l'urbanisme

areus | 29 Novembre, 2004 15:40

Bloc en zona verda.L’Ajuntament de Santa Margalida ofereix un nou servei en el model urbanístic, s’anomena normes a la carta. Si vostè ha adquirit uns terrenys i troba que no són prou grans per construir-hi el seu bloc de pisos o la seva nau, no es preocupi, l’Ajuntament té la solució: construeixi al mig del carrer aprofitant l’espai públic, o sembri de ciment la zona verda més propera. Una vegada acabada l’acció, es dirigeix a l’Ajuntament amb un conveni urbanístic (i qualque coseta més!), fins i tot en el més absurd dels casos vos ho aprovaran gustosament. Això és el que està passant de bon de ver al nostre municipi.

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Següent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb